Poniedziałek - Piątek Czynne od: 8:00 - 16:30
Tel.: +48 884 886 485
ul. Pszczyńska 139 43-175 Wyry

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:00 Świetlica Świetlica Świetlica Świetlica Świetlica
8:30
9:00
9:30 Zajęcia
indiwidualne
Śniadanie
Zajęcia
indywidualne
Śniadanie
Zajęcia
indywidualne
Śniadanie
Zajęcia
indywidualne
Śniadanie
Zajęcia
indywidualne
Śniadanie
10:00 Język
hiszpański
Język
angielski
Język
hiszpański
Język
angielski
Język
angielski
10:30
11:00 Projekt Projekt Wycieczka Projekt Projekt
11:30
12:00 Zupa Zupa Zupa Zupa
12:30 Czas
wolny
Czas
wolny
Czas
wolny
Czas
wolny
13:00
13:30 Drugie
śniadanie
Drugie
śniadanie
Zupa Drugie
śniadanie
Drugie
śniadanie
14:00 Rytmika
Muzyka
Teatr
Informatyka
Zajęcia indywidualne
Gość Zajęcia
plastyczno – techniczne
Warsztaty
kulinarne
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30 Zebranie
kadry
17:00 Spotkanie
informacyjne