Poniedziałek - Piątek Czynne od: 8:00 - 16:30
Tel.: +48 884 886 485
ul. Pszczyńska 139 43-175 Wyry

Na swojego duchowego patrona wybraliśmy Archanioła Gabriela, którego prosimy o wsparcie w wyborze życiowej ścieżki naszych dzieci, w odkrywaniu ich talentów oraz wsparcie dla kadry i rodziców w tworzeniu najlepszej atmosfery rozwojowej dla naszych dzieci.

WIESZCZĄCY TAJEMNICE BOGA

NaturalnaSzkola.Pl - Anioł Gabriel

Gabriel po hebrajsku znaczy: Mąż Boży; albo Bóg jest moją mocą.

Najczęstsze jego przedstawienia w sztuce ukazują go z przepaską na czole, z laską w ręku, ale bywa też przedstawiany z kulą ziemską.

W swej misji spełnia rolę posłańca, który przekazuje ludziom przesłanie od Boga. W Księdze Daniela (8,15) Archanioł Gabriel pojawia się jako istota niebiańska o wyglądzie mężczyzny. Jest on zwiastunem potężnego, mocnego działania Boga w sytuacjach po ludzku niemożliwych. Mocy Bożej potrzeba było, aby starzy i niepłodni: Elżbieta i Zachariasz, mogli wydać na świat Jana Chrzciciela. Mocy Bożej potrzeba było, aby dokonało się Wcielenie Syna Bożego w łonie dziewiczej Matki. Archanioł Gabriel spełnił wielką rolę w przekazywaniu Bożej tajemnicy w wydarzeniach związanych z historią zbawienia.

Nasze podobieństwo do Gabriela jest największe wówczas, gdy wołamy całym sobą: Ty jesteś moją mocą, gdy zawierzamy siebie i innych mocy Bożej.

Opieramy się na Bogu, Jego moc jest dla nas. Jest w tym imieniu zawarta nadzieja i poczucie bezpieczeństwa: nie jestem sam! Moc Boża jest ze mną! Jesteśmy podobni też do Archanioła, gdy wyjaśniamy innym, że: Pan jest z nimi! z nami! z tobą! ze mną! i że nie powinniśmy się niczego lękać. Tak kiedyś Archanioł Gabriel powiedział do Maryi: Pan z Tobą, nie bój się.