Nauczyciel

Jagoda Plackowska

Certyfikowana muzykoterapeutka (MT-BC) przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na specjalności Muzykoterapia oraz Szkoły Trenerów Meritum w Katowicach.

Na co dzień prowadzi muzykoterapię grupową i indywidualną z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, a także z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju i wadami słuchu. Współprowadzi warsztaty muzyczne oraz Muzyczny Krąg Kobiet.