Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, że w wyniku podstępowania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dokonaliśmy wyboru wykonawcy – firmy EN BLANCO Architekci Natasza Cebo – Olszewska z Sosnowca.